Legionella is een vervelende bacterie die tot nog vervelendere complicaties kan leiden bij mensen. Het is dan ook van wezenlijk belang dat het water periodiek wordt gecontroleerd op deze bacterie. In principe dien je het water elk half jaar te bemonsteren en analyseren. Dit is bedoeld ter preventie van de legionella. Er is sprake van een bepaalde maximaal toegestane hoogte van deze bacterie. Als deze grens wordt overschreden en als dit dus ook naar voren komt door het onderzoek, dan dien je actie te ondernemen en dat betekent in veel gevallen een brononderzoek. Een brononderzoek, ook wel een onregelmatigheidsonderzoek genoemd, brengt de grensoverschrijdende waarden weer terug naar acceptabele waarden. Dit wordt op verschillende manieren gedaan en is afhankelijk van de locatie en de ernst van het probleem. Om ervoor te zorgen dat je qua legionellapreventie voldoet aan de maatstaven van de huidige wetgeving, is het belangrijk dat je dus altijd goed blijft controleren of de waarden binnen de gewenste parameters vallen. Dit kun je uiteraard niet zelf doen. Gelukkig zijn er bedrijven die zijn gespecialiseerd in legionellapreventie. Voor een betrouwbaar bedrijf kun je bijvoorbeeld een beroep doen op Holland Building Maintenance B.V. Dit bedrijf is gecertificeerd conform BRL-6010. Dit certificaat is verplicht voor alle bedrijven die zich bezig houden met risicoanalyses en het opstellen van beheerplannen. Dat is ook niet zo gek natuurlijk, want je wilt wel zeker weten dat de analyses goed worden uitgevoerd en dat ook de eventuele correcties goed worden uitgevoerd. Het is niet een kwestie die je licht op kunt vatten, want legionella is nu eenmaal een gevaarlijke bacterie die de gezondheid ernstig kan beïnvloeden. Daarom is de wetgeving hier ook streng in en dus dien je als legionellabestrijder in het bezit te zijn van de juiste certificaten. Mocht je dus twijfelen over de kwaliteit van het water en weet je niet zeker of er wel of niet een legionella bacterie aanwezig is, laat dan een brononderzoek uitvoeren. Het is in dit geval altijd beter om zeker te zijn, want je wilt de put niet dempen als het kalf reeds is verdronken. Voorkomen is met legionella in alle gevallen beter dan genezen. Een brononderzoek dat je laat uitvoeren door Holland Building Maintenance B.V is dan ook een verstandige keuze. Ten eerste omdat je daarna zeker weet dat de kwaliteit van water wederom optimaal is en ten tweede omdat je in zee gat met een betrouwbaar en gecertificeerd bedrijf. Een brononderzoek is immers weinig waard als het wordt uitgevoerd door een bedrijf zonder de juiste papieren en competenties. Kies voor een grondig brononderzoek daarom voor Holland Building Maintenance B.V.

Een grondige bronanalyse ter preventie van een legionella uitbraak

Als na de bemonstering en analyse blijkt dat de concentratie legionella te hoog is, dan kan er een brononderzoek worden uitgevoerd. De experts zullen de concentratie legionella weer terugbrengen tot acceptabele niveaus en eventueel maatregelen nemen om een nieuwe stijging van de concentratie legionella te voorkomen. Een brononderzoek is dus niet altijd nodig, maar het is wel zaak dat je elk half jaar het water laat testen via bemonstering en analyse. Mocht een brononderzoek niet nodig zijn, dan is het ook goed om dat te weten.

De diensten van Holland Building Maintenance B.V

Je kunt dus bij Holland Building Maintenance B.V terecht voor brononderzoek, maar dat is niet de enige dienst waar je gebruik van kunt maken. Je kunt namelijk ook bij Holland Building Maintenance B.V terecht voor:

  • Beheer en onderhoud
  • Keerklepcontrole
  • Boiler reinigen
  • Chemische desinfectie

Op de site van hollandbuilding.nl vind je een compleet overzicht van alle diensten waar je gebruik van kunt maken.